Enciklopedija šumskih štetnika

Pretraživanje enciklopedije:

Vještičja metla i rak jele

Melampsorella caryophyllacearum

Gljiva uzrokuje rast grmolikih, vrlo gustih okomitih formacija na granama jele ("vještičje metle"). U početku su to grmići, a u starosti mogu biti visine do 1 m. Na izbojcima tih grmova razvijaju se kratke, klorotične iglice što se jasno razlikuje od tamnozelene krošnje jele. Šteta na starijim stablima nije velika, ako rak okruži debla mladih stabala može doći do ugibanja. Rak jele je na jelama u šumama na području Zagreba nađen pojedinačno na starijim stablima i nije utjecao na zdravstveno stanje tih stabala.